Copyright  2010 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด     1035/151  อาคารบ้านฝันฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง  เขต สวนหลวง กรุงเทพ 10250 . โทร. 02-7168582  โทรสาร. 02-7168583  Sale Hotline 081-7121000
 
Sale Hotline : 081-7121000  or   Sales@MonitoringTechnology.co.th
ด้วยราคาจำหน่ายในประเทศที่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากต่างประเทศ (รวมค่าขนส่ง ภาษี ค่าบริการนำเข้า) ท่านยังได้รับการบริการหลังการขายที่มีมาตรฐานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตลอดการใช้งาน
[Company][News][Follow Us]
Protect Your Expensive Facilities Now....Do Not Wait Until It is Too Late !!!
ป้องกันอันตรายต่อทรัพย์สินราคาแพงของท่านวันนี้ด้วย 
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
More.......
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
IT  & Facilities  Environment Monitoring Solutions
ทำไมเราถึงต้องการการเฝ้าระวัง
Why Do We need Monitoring?

การเฝ้าระวังและป้องกันก่อนปัญหาและความเสียหายจะเกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบหนึ่งของธุรกิจในปัจจุบัน ในการเพิ่มผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร
Monitoring is  a critical component to any important online presence, and provides a number of benefits to your organization.

รักษาความเชื่อมั่นขององค์กร
(Keep your Credibility)

เมื่อระบบงานบริหารขององค์กรเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากระบบสารสนเทศล้มเหลว ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของคุณกำลังอยู่ในความเสี่ยง การให้บริการที่ล่าช้าติดขัดและไม่สะดวกสบาย จะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดในธุรกิจปัจจุบัน อันที่จะทำให้องค์กรของคุณเป็นที่จดจำในทางร้ายได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย และยากที่จะลบเลือนหายไปในเวลาอันสั้น ลองคิดดูซิว่าถ้าเป็นระบบหน้าร้านของคุณที่ลูกค้าต้องใช้บริการตลอดเวลา ผลลัพภ์จะเป็นอย่างไร การใช้ "ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ" จะทำให้ปัญหาที่อาจจะซ่อนอยู่ถูกตรวจพบได้เร็วขึ้นและการแก้ไขปัญหาสามารภกระทำได้อย่างทันท่วงที
When your servers are down, your company and it’s credibility is at risk. Your online presence, regardless of what industry you are in, is incredibly important these days because that is how your customers find you. Think of it as your storefront and server monitoring will ensure that storefront is up and will let you know when it is down so you can quickly address the problem.

เพิ่มประสิทธิภาพของคุณ 
(Increase your Efficiency)

ถ้าหน่วยงานของคุณมี"ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ" คุณจะมั่นใจได้ว่าระบบงานหรืออุปกรณ์ของคุณได้รับการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่พนักงานของคุณมีเวลาและให้ความสำคัญต่องานที่เป็นแกนสำคัญของธุรกิจ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
When you have a monitoring system, your IT department can focus on other more core tasks of the business then tending to whether a site or application is down. Because of this, you can streamline your operations and hiring strategies.

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
(Reduce your Costs)

การเฝ้าระวังและป้องกันล่วงหน้า จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของความเสียหายของอุปกรณ์ราคาแพง และข้อมูลของธุรกิจอันประเมินค่ามิได้ เมื่อทียบกับค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดของ"ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ"
Consistently monitoring your systems can also reduce your costs and positively impact your bottom line because you will have better insight into how your sites and applications are performing and can better manage your IT resources, including staff, hardware and software.
Power Measuring & Monitoring
SPM: Manage your entire PDU network from anywhere. Virtualized. Plug & play.
Video Monitoring  Event management 
Video/Snapshort Alerting
Solutions for GPRS Remote Monitoring and Remote Control Over M2M.